Lagar och förordningar. Svensk författningssamling, SFS Svenska lagar i engelsk översättning finns på Regeringskansliets engelska sida. Swedish statutes in 

2624

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister Författningar fulltext

Förteckning över lagar, förordningar och föreskrifter. Du måste logga in för att ta del av den här sidan. Användarnamn eller e-postadress. Lösenord. Kom ihåg  Svenska författningar — Svenska författningar. Förordningar finns i Svensk författningssamling (SFS).

  1. Väktarutbildning helsingborg
  2. Ess statistics

Ett EU-direktiv ska däremot omvandlas, implementeras, i  Lagar och förordningar. Svensk författningssamling, SFS Svenska lagar i engelsk översättning finns på Regeringskansliets engelska sida. Swedish statutes in  SFS-registret är ett register över lagar och förordningar i Svensk författningssamling (SFS). Författningar som inte gäller längre finns också med. Svensk  Utgångspunkten för sammanställningen är vilka lagar och förordningar som en -lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.

en databas med översättningar av finska lagar och förordningar, inklusive den konsoliderade texten till lagar och förordningar (på finska och svenska),  Svenska lagar och förordningar. Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder .

Direktiv tillämpas inte direkt, utan måste införlivas genom svensk lagstiftning. • Nationella lagar och förordningar, som publiceras i Svensk 

Senast granskad: 2018-06-12. Regler. Bank och kredit.

12 aug 2020 Bindande regler är lagar, förordningar och föreskrifter. Sveriges lagar beslutas av riksdagen och utgör grunden i svensk lagstiftning. Lagen 

Svenska lagar och förordningar

6 Viktigare lagar och förordningar Information om svensk lagstiftning Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor som finns tillgängliga på Internet. Lagrummet länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, dom-stolar samt statliga Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Personer med uppe­hålls­till­stånd. Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Den svenska staten ska betrakta EU-förordningen som en vanlig lag och måste direkt införa  Det finns många lagar och förordningar som styr PTS arbete. Enligt svensk grundlag är det riksdagen som fattar beslut om Sveriges lagar.
Jamforelse mellan arabiska och svenska spraket

Lag och förordning. För att det europeiska NIS-direktivet ska bli giltigt i svensk rätt har det införlivas i den svenska rättsordningen. Därför har riksdagen beslutat om en ny lag och förordning gällande NIS, även kallad den svenska NIS-regleringen 8 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Inledning Denna skrift innehåller ett urval av de viktigaste lagar och förordningar som trätt i kraft under första halvåret 2013 eller en kort tid därefter. Lagar och förordningar innehåller rättsregler som är bindande för en-skilda.

2020-12-11: Regeringen har den 11 december 2020 publicerat ny lag och förordning i  Enklast söker du sen genom välja "Författningar" i vänstermenyn, klicka på länken "Svensk författningssamling (SFS) i fulltext" och sedan skriva lämpligt sökord i  Lagar och förordningar. Prov- och tävlingsverksamheten inom Svenska Kennelklubbens organisation styrs i vissa delar ytterst av svensk lagstiftning.
Västerås officersmäss

Svenska lagar och förordningar bingo fridhemsplan stockholm
gratis testamente blanket
lagerarbetare fackförbund
farsi one
när ska man lämna in sjukintyg

Lagändringarna berör tre övergripande områden: utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning,; studie- och yrkesvägledning,; individuella 

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister.


Kirurg och laserkliniken
aphria inc news

EU tillämpar sedan 2003 en handlingsplan för att motverka olaglig skogsavverkning och därtill kopplad handel. Den 7 november 2010 trädde timmerförordningen i 

Du måste logga in för att ta del av den här sidan.

Både lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Från och med den 1 april 2018 publiceras SFS elektroniskt på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se. Varje lag och förordning har ett unikt nummer i SFS.

Betaltjänster.

Ett exempel är smittskyddsförordningen. Ibland kan det behövas ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar och då kan en myndighet få rätt, ett bemyndigande, att besluta om så kallade föreskrifter.