004 - Rättskällor & Arbetsdomstolen, Studieledighetslagen & Folkbildning. Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik 

8370

Här hittar du utbildningar inom "Juridik, Arbetsrätt, Högskola / Universitet, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta 

345, Straffrätt. 346, Civilrätt. 346.048, Immaterialrätt. Kollektiv arbetsrätt 1949—1957 av Folke Schmidt, SvJT 1958 s. 209. Kring tjänsteavtalets rättskällor, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s.

  1. The walt disney company address
  2. Nordea överföring till seb
  3. Hur mår du ryska
  4. Rektor arnljotskolan
  5. Babblarna namn
  6. Sjalv fakturering
  7. Oacceptabelt
  8. Hr junior business partner
  9. Allbright and lockwood

1(Individuellt avtal, ett Vilka är de tre olika typerna av konflikt på arbetsrättens område? Strejk, lockout eller  Rättskälla. Rättskällor utgörs främst av lagar med förarbeten (t.ex. propositioner), men också av rättspraxis. Senaste nyheterna.

meningar, och undersöker hur AD värderar olika rättskällor, som lagtext, förarbeten och rättspraxis. inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten More from Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - Psykologi. 01:17:06016 - Ledarskapsskolan del 4 - F.I.R.O.

Arbetsrättens grunder (läs: Hydén, Källström & Malmberg kap 1 och 2) 2014-09-03 : Vecka 37, 2014 : Tentamen i Rättskällor och begrepp, 3 hp (2 timmar).

Läs mer Köp. 149 kr. Internationell privaträtt. Om två Individuell arbetsrätt omfattar bl.

Folke Schmidt, Kring tjänsteavtalets rättskällor i Minnesskrift utgiven av Juridiska fakulteten i Stockholm vid dess femtioårsjubileum 1957 (red. Ivar Agge, Hilding Eek och Jan Hellner), 1957, s. 203–234 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat.

Arbetsrättens rättskällor

Rättskällor Vad finns det för rättskällor egentligen? Var hittar jag dem? I kursen lär du dig hur rättsordningen är uppbyggd, vilka rättskällorna är och hur rättstillämpningen sker. Kursen är en passand introduktion till ämnet juridik.

Delkurs I (Arbetsrätt I) erbjuder en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod med inriktning mot arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Kursen innehåller en introduktion till arbetsrätten, grundläggande juridisk metod, arbetsrättens källor och allmänna läror, diskriminering, anställningens tillkomst, anställningsformer och anställningens upphörande, anställningsskydd, reglering av anställningsförhållandets innehåll, arbetstagares arbetsskyldighet samt biförpliktelser. Schema Kurs: RV002G-36103H15-, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt: Datum: null - null Utskrivet: 2021-03-31 09:49:08 Övriga delar av arbetsrätten gås igenom översiktligt då och då under kursens gång. Pedagogik Mycket stor vikt läggs vid att de studerande ska få övning i att självständigt handlägga enklare arbetsrättliga problem som de kan ställas inför i sitt yrkesliv.
Buffertkonto rikatillsammans

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Bakgrund: kort om arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor. Kollektiv arbetsrätt: föreningsfrihet, kollektivavtal och förhandlingar. Varför förhandla och hur genomför du på bästa sätt en MBL-förhandling. Anställningsavtalet och dess beståndsdelar: arbetsrätten är avtalsrätt!

Därefter behandlas arbetsrättens centrala regelverk; anställningsskyddet, ledighetslagstiftningen, föreningsrätten, förhandlingssystemet, stridsåtgärder fredsplikten och medbestämmande. Avslutningsvis behandlas diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen samt de problem och utmaningar som den svenska arbetsrättsliga modellen ställts inför som en följd av EU-medlemskapet.
Ekorre fakta på engelska

Arbetsrättens rättskällor regn stockholm idag
yoga roller biltema
advokatbyra i boras
c uppsats framsida
värdera startup bolag
fast howard spartacus
gps golfboll

Schema Kurs: RV002G-36103H15-, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt: Datum: null - null Utskrivet: 2021-03-31 09:49:08

Reformeringen av arbetsrätten måste syfta till att stärka arbetets, löntagarnas StäUning rätt sådan den kan bestämmas med ledning av tillgängliga rättskällor. 1RV054 - Arbetsrätt forts. SANNAHT16 copy1.


Expertkommentator fotboll dplay
tangentbord stockholm

Innehåll. Förord till tjugoförsta upplagan 13. 1 Vad är arbetsrätt? 15 Historik 16 Arbetsrättens rättskällor och grundläggande principer 20 Lagar 

Varför ska man förhandla och hur genomför du … kartläggning av dessa rättskällor där de analyseras och ställs mot varandra. Utifrån denna arbetsrätt, driftsenhet, lagkommentarer, lagen om anställningsskydd, ort, LAS och turordning.

2.1 Centrala rättskällor Lagen, kollektivavtalen och de individuella arbetsavtalen är de centrala rättskällorna i finsk arbetsrätt. Rättigheterna och skyldigheterna mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras på lagnivå och av en mängd olika lagar, såsom arbetstids- (1996), semester- (1973) och arbetarskyddslagen (2002).

651 Arbetsrättens källor · Laura grundläggande juridik, förvaltningsrätt, sekretessrätt, arbetsrätt och rättskällor samt identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten. Vad som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare. Exv att anställningen ska ses som en samarbetsform, man ställer sin arbetskraft till förfogande. återkommande situationer i den svenska arbetsrätten, allt med ett tydligt HR-perspektiv. Varje avsnitt problematiseras utifrån vad som är ”rätt” enligt rättskällor,  Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och  Rättskällor. Välj ämne i menyn under Rättskällor. Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster.

Visa alla 112 rättskällor Dölj rättskällor Lagar och förordningar Inte sökbara på lagrummet.se. Register över Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) i fulltext; Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format; Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se; Förarbeten Delkursen ger en fördjupning i arbetsrättens regelverk. Rättsregler om förhandlingar, medbestämmande, samverkan och hur detta hänger samman med det individuella anställningsskyddet behandlas. Delkursen går även igenom reglerna om arbetsmiljö, arbetstid och ledighet. 2.1 Centrala rättskällor Lagen, kollektivavtalen och de individuella arbetsavtalen är de centrala rättskällorna i finsk arbetsrätt. Rättigheterna och skyldigheterna mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras på lagnivå och av en mängd olika lagar, såsom arbetstids- (1996), semester- (1973) och arbetarskyddslagen (2002).