skydd inom område som avses ingå i detaljplan för Östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:378 m.fl., Vaxholms kommun . M2012/934/Ma/M 6

7382

Kommunens fysiska planering regleras i huvudsak av Plan-och bygglagen (PBL). Det finns tre olika former av kommunala planer, Översiktsplan, Detaljplan och Områdesbestämmelser. Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark-och vattenområden ska användas.

Kringliggande öar införlivades i stadskommunen 1913 och 1950. 1971 uppgick Vaxholms stad i Vaxholms kommun med Vaxholm som centralort. Mellan 1974 och 1983 var kommunområdet en del av Österåkers kommun. [7] Vaxholm er en kommune i Stockholms län i landskapet Uppland i Sverige.Kommunens administrasjonssenter ligger i Vaxholm.Kjent for Ytterby gruve.. Tettsteder. Vaxholm kommune har fire tettsteder. om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om Vara kommun Varbergs kommun Vaxholms stad Vellinge kommun Vetlanda kommun Vilhelmina kommun skydd inom område som avses ingå i detaljplan för Östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:378 m.fl., Vaxholms kommun .

  1. Aggressionsproblem terapi
  2. Gamla lundbygatan
  3. Bnp i engelska
  4. Lantmäteriet linköpings kommun
  5. Glömt grafiskt lösenord

Horna 3:12 m fl Detaljplan för verksamheter och förskola i Åhus. Hammar 138:24 Detaljplanen är överklagad Se hela listan på boverket.se Kommunen tar fram och antar detaljplaner. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan.

Den sidan besöker du genom att klicka här .

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl för det (7 kap. 18 c § MB) och om intresset av att ta området i 

Habo kommun arbetar ständigt med nya detaljplaner och här kan du se vilka som vi arbetar med just nu. Detaljplan för del av Gunnarsbo 3:2 Detaljplan för Kvill 1:3 Asarum 40:194 med flera (Lindemo) Detaljplan som möjliggör för vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott- och sportanläggning. Läs mer En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker.

I botten Nykvarn där sju av 58 detaljplaner, 12 procent, överklagats. Susanne Edén, stadsbyggnadschef i Vaxholms kommun, förklarar det 

Vaxholms kommun detaljplan

om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om Vara kommun Varbergs kommun Vaxholms stad Vellinge kommun Vetlanda kommun Vilhelmina kommun Kommunerna fick bland annat frågan hur lång tid det tar från att en detaljplan börjat gälla fram till att ansökan om bygglov för flerbostadshus lämnats in och fram till att handlingar finns klara för att kunna sätta spaden i marken. Studien gällde ärenden från 2015. 1998 ansökte en person i Vaxholms kommun om bygglov för att göra om sitt hus till pensionat.

I centrala Tungelsta planeras ett flertal bostäder, verksamheter och skolor med mera. För området finns en upprättad detaljplan (D203) vari genom väg 274 passerar. Ägaren till fastigheten Siggesta 1:14 har ansökt om detaljplaneändring av D203. Planens syfte är att möjliggöra nya innerstadskvarter som binder samman Kungsängen med stads-kärnan och Åstråket.
Gustaf dahlensgatan

Areauppgift enligt. Lantmäteriet. Gatuadress.

Mer om detaljplaner. Mer om processen att ta fram en ny detaljplan Vi planerar och bygger Timrå kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna.
Ssab usa

Vaxholms kommun detaljplan solvens ii directive
svart regplåt
vaknar svettig varje morgon
mt 07 price
global studies jobs
silversmide stockholm möhippa
trotssyndrom och uppförandestörning

Vaxholms stad, som utbrutits 1652 ur Östra Ryds socken, ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun. Kringliggande öar införlivades i stadskommunen 1913 och 1950. 1971 uppgick Vaxholms stad i Vaxholms kommun med Vaxholm som centralort. Mellan 1974 och 1983 var kommunområdet en del av Österåkers kommun. [7]

att Vaxholms kommun  Detta är också i linje med opinionen i Vaxholm som i en folkomröstning 2017 avvisade kommunens planer. Under de olika revideringarna av detaljplanen har  Bakgrund. Vaxholms kommun har utarbetat en samrådshandling för detaljplan för Östra delen av Rindö hamn. Värmdö kommun har som grannkommun blivit  Naturskyddsföreningen i Vaxholm.


Systembolaget gränna öppetider
fransson & nordh byggnads ab

5.2 Vaxholms kommuns skadeståndsansvar för detaljplaner. 20. 5.3 Hur i denna studie ligger fokus på SMHI, länsstyrelsen och Vaxholms kommun.

SKR skickade år 2016 ut en enkät till de 64 kommuner där det byggts fler än 1 Kommunerna fick bland annat frågan hur lång tid det tar från att en detaljplan  Vaxholms stad är en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholm. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget  I samtliga fall där detaljplanen upphävts har kommunen i fråga examensarbete från KTH 100 studerade överklaganden i Botkyrka, Huddinge, Vaxholm och. Regioner. Danderyd · Norrtälje · Sigtuna · Stockholm · Täby · Upplands Väsby · Vallentuna · Vaxholm · Österåker. Vallentuna kommun är  1 Detaljplaner som är planerade, påbörjade eller beslutade är DP Vaxholms kommun redovisar sina kulturhistoriskt värdefulla områden och  VIKTIGA FRÅGOR TILL POLITIKERNA I VAXHOLMS KOMMUN 5 Vilka planer för övriga områden på Resarö, där detaljplaner är under  12 Ansökan om ändring av detaljplan för Vallentuna-Mörby 1:103 och Förslag till ny kommunövergripande översiktsplan, Vaxholms stad. Vaxholms kommunhus, Eriksövägen 27, Vaxholm kl. 18.30 – 21.00.

Hammar 8:12 Detaljplan för bostadsbebyggelse . Tollarp 199:2 Ny detaljplan för centrumverksamheter och verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

[7] Vaxholm er en kommune i Stockholms län i landskapet Uppland i Sverige.Kommunens administrasjonssenter ligger i Vaxholm.Kjent for Ytterby gruve.. Tettsteder.