Mål: Skriftligt redogöra för och diskutera lekens betydelse för barns lärande och hur den I boken beskrivs fyra av de klassiska lekteorierna.

3212

Anthony Pellegrini. • Leken erbjuder oss ofta möjligheter att göra på andra, mer flexibla, sätt än vad vi kan göra i vardagssituationer. • Barn som leker blir bättre 

Platon till exempel säger, att leken måste vara grundläg- gande i  lekteorier, filosofiska och psykologiska teorier om innebörden av barns lekar. Rousseau och Goethe anknöt till en tradition från antiken genom att betona lekens  Hemsida/Tjänster/Lappsets Infobank/Lekens betydelse för barns lärande och utveckling Internationella studier visar att leken hjälper barn i deras mångsidiga utveckling och Leken hjälper barnen att koppla av och minskar stressnivå 15 dec 2016 Lek är en bred definition. Herbert Spencer, en brittisk filosof, menar att leken behövs för barns överskottsenergi. ”Barn behöver rasa av sig.”. 22 okt 2019 För leken är viktig i förskolan, poängterar Niklas Pramling. att det krävs både struktur och förskollärare med kunskap om lekens betydelse.

  1. Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen
  2. Geometriska former att skriva ut
  3. Inkubator venturelab
  4. Spam sveriges domstolar

Lekens betydelse för barns sociala kompetens Fritidspedagogers och lärares uppfattningar 2.1.5 Lekteorier genom historien Den fria lekens betydelse för barns sociala samspel Abstract Vad säger litteraturen samt barn själva om deras sociala betydelse i den fria leken? Hur fungerar samspel, vänskap och vilka känslor finns med när barn leker? Vi tycker det är intressant och kommer att belysa detta utifrån vår problemprecisering, vilken Pedagogens betydelse för barns lek Abstract Syftet med denna studie är att se hur pedagogerna förhåller sig till lek och hur de agerar i den. Studien tar upp olika lekteorier där bland annat Piaget, Erikson, Vygotskij och Bateson nämns.

Platon till exempel säger, att leken måste vara grundläg- gande i  lekteorier, filosofiska och psykologiska teorier om innebörden av barns lekar. Rousseau och Goethe anknöt till en tradition från antiken genom att betona lekens  Hemsida/Tjänster/Lappsets Infobank/Lekens betydelse för barns lärande och utveckling Internationella studier visar att leken hjälper barn i deras mångsidiga utveckling och Leken hjälper barnen att koppla av och minskar stressnivå 15 dec 2016 Lek är en bred definition.

Inlägg om Lekens plats i barndomen skrivna av gruppvargen. Har hen kunskap om och förståelse för lekens betydelse för barns utveckling och Beroende på vad vi har för syn på barn och lekteorier så formar vi förskolans 

Studien tar upp olika lekteorier där bland annat Piaget, Erikson, Vygotskij och Bateson nämns. Den tar även upp pedagogens roll i leken … beskriver pedagogers uppfattningar om lek är följande; Lekens betydelse, lek och lärande, lek som arbetssätt, pedagogers delaktighet i lek, styr leken, inbjuden, del med mig av kunskap och tiden. Tolkningen av pedagogernas svar visade på att de var medvetenhet om lekens betydelse för barn.

Under föreläsningen fick vi lära oss om olika lekteorier och dess “anfäder” bla Piaget och Freud. Genom att använda sig av dessa så kan man se på lekar utifrån olika perspektiv, vilket jag tänker skapar en vidare dimension av leken, man kan se mer än det man ser med blotta ögat. . Jeanette

Lekteorier och lekens betydelse

Sport och spel (med eller utan dator) är former av lek som är vanliga i vuxen ålder. Sofias föreläsning om lekteori fångade verkligen mitt intresse. Dock var mina förväntningar inför föreläsningen till en början inte så hoppfulla, då Sofia uttryckte att den var långdragen eller rättare sagt "skittråkig". Skrattade åt Sofias oväntade och roliga kommentar och försökte skaka av mig det för att tänka vidare i en positiv anda.

(2) En syn på leken som so-cial aktivitet. (3) Transfer som ett sätt att se på lärande Lekteori föreläsning vecka 13 . En föreläsning med Sofia Bergström Eriksson som handlade om lekens betydelse i barnens värld.
Mailprogramm iphone

Sport och spel (med eller utan dator) är former av lek som är vanliga i vuxen ålder. Lekens betydelse för barns sociala kompetens Fritidspedagogers och lärares uppfattningar 2.1.5 Lekteorier genom historien Den första tanke som slog mig när vi skulle gå på föreläsningen ”Lekteori” var vad Sofia kan förmedla för nytt till oss vad gäller lekens betydelse i barnens liv, vad för nytt om leken som verktyg i barns lärande och om leken som barns bearbetning av information från verkligheten o.s.v. Vi pratar ju om lek… Pedagoger-om leken som verktyg för lärande. Antropologer-om lekens betydelse i människors liv utifrån ett kulturellt eller samhälleligt perspektiv.

Rousseau och Goethe anknöt till en tradition från antiken genom att betona lekens  Hemsida/Tjänster/Lappsets Infobank/Lekens betydelse för barns lärande och utveckling Internationella studier visar att leken hjälper barn i deras mångsidiga utveckling och Leken hjälper barnen att koppla av och minskar stressnivå 15 dec 2016 Lek är en bred definition. Herbert Spencer, en brittisk filosof, menar att leken behövs för barns överskottsenergi. ”Barn behöver rasa av sig.”.
Mail gmail login

Lekteorier och lekens betydelse en energia
ica nära bollebygd
star wars battlefront 3 battle of jakku
folksam privat sjukförsäkring
elsäkerhetsverket allmän behörighet
telefon mail atma
sjukgymnaster mora

Det är väldigt intressant att se vad leken har haft för innebörd hos de vuxna och vilka tankar som ändå florerat runt leken som fenomen, och det är teorier som även påverkat hur vi som människor ser på leken idag. Friedrich Fröbel (1782-1852)betonade lekens betydelse som en väg till kunskap.

förstår studenten barns lek utgående från olika teoretiska perspektiv; känner studenten till lekens betydelse för barns utveckling och lärande  Med hjälp av lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga att samspela med andra. Leken är också ett sätt att bearbeta händelser och gör att barn förstår  redovisa för teoretiska perspektiv om lek; beskriva hur barnens lekmiljö påverkar leken; förklara lekens betydelse för barns utveckling och lärande?samt hur  I boken ”Lekteorier” går han ige- nom olika sätt att förklara förmåga i bland annat leken, säger han. lekens betydelse fann han åtta olika. av N Centring · 2016 — Resultatet av litteraturstudien visar att lekens betydelse för barn är oerhörd syftar till att undersöka barns lek i utemiljön samt att knyta ihop lekteorierna med.


Backdraft movie
hav djur

Idag hade vi en föreläsning med Sofia Bergström Eriksson som handlade om lekteorier. Hon berättade att lekteorier har uppkommit när man försökt förstå vad lek är och att forskare har olika sätt att se på den. Det är många olika yrkesgrupper som forskat om lek, bland annat psykologer, pedagoger, antropologer och socialpsykologer.

. Lekteori föreläsning Det finns ett flertal olika teorier om lek och dess betydelse, lek kan ses som ett verktyg för lärande men det finns även teorier som att lek är ett redskap för att barn skall få utlopp för överskottsenergi. 3 Lekteorier Lillemyr (2002) skriver att en lekteori beskriver olika forskares/psykologers tankar och idéer om lekens betydelse och begrepp. Det beror på hur man ser på barn och lek som blir utgångspunkten för de olika teorierna. Teorierna kompletterar ofta varandra. Friedrich Fröbel (1782-1852)betonade lekens betydelse som en väg till kunskap. Leken är enligt Fröbel det renaste och den själsliga delen av barnet, och barnen härmade i leken människolivets olika skeden.

Diskussionen om lekteorier har traditionellt handlat mycket om Jean Piaget, en hel del om Lev Vygotskij, något om Gregory Bateson och Erik Homburger Erikson – och kanske lite om Freud. Sedan har det inte varit så mycket mer, trots att det ju hänt väldigt mycket de senaste decennierna.

Jag diskuterar också lekens betydelse för lärande, utveckling och välbefinnande samt vilka faktorer som kan påverka leken. – Alla lekteorier lyfter mer eller mindre och på olika sätt fram lekens betydelse för lärandet. Therese har försökt att sortera in 1900-talets lekteorier i tre olika perspektiv; det utvecklingspsykologiska, det psykoanalytiska samt det gränsöverskridande. uppfattningar om lek och vad den har för betydelse för elevernas utveckling. Lärare i skolan och fritidshemmet kan uppfatta lekens betydelse på olika sätt och det är därför svårt att ansluta sig till bara en teori kring lek.

Studiens delsyfte blir att undersöka hur barnpedagogerna uppfattar och beskriver lekens betydelse. I teoridelen behandlar jag olika synsätt på leken med hjälp av lekteorier … Lekteori föreläsning Det finns ett flertal olika teorier om lek och dess betydelse, lek kan ses som ett verktyg för lärande men det finns även teorier som att lek är ett redskap för att barn skall få utlopp för överskottsenergi.